Vores værdier

Vi er ordentlige

 • Vi udviser medmenneskelig forståelse og værner om de bløde værdier
 • Vi udfører en omsorgsfuld, faglig og kompetent indsats
 • Vi respekterer beboernes individuelle behov og livsindhold
 • Vi er åbne, ærlige og imødekommende
 • Vi lytter til hinanden og respekterer hinandens forskelligheder

Vi er nysgerrige

 • Vi opsøger ny viden og er parate til at lære nyt
 • Vi er åbne, nysgerrige og rummelige
 • Vi er grænsebrydende, modige og kreative
 • Vi har mod og overskud til ændringer og fornyelse
 • Vi er fantasifulde og fantastiske

Vi handler

 • Vi sætter beboeren i centrum
 • Vi gør vores arbejde menneskeligt og fagligt forsvarligt
 • Vi støtter hinanden og arbejder som et hold, for at nå fælles mål
 • Vi er grundige, ansvarlige, velfunderede og altid velforberedte
 • Vi holder af – holder om – holder ud