Personalet

Vorgod Ældrecenter har en bred vifte af faggrupper ansat, f.eks. sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, køkken- og rengøringspersonale, samt social- og sundhedselever. Derudover har vi et tæt samarbejde med ergoterapeuter, fysioterapeuter demensvejledere osv. Endvidere har vi af og til tilknyttet personer, som er i seniorjob, jobpraktik osv.
Enhedslederen har ansvar for, at den pleje, der udføres på stedet, udføres forsvarligt efter de normer og regler, som er gældende.
Plejepersonalet støtter og hjælper beboerne med hverdagens personlige pleje, og det er deres opgave at skabe et tillidsfuldt samarbejde med beboerne.
Vi er en meget engageret personalegruppe med mange forskellige faglige kvalifikationer. Vi kan lide at have det sjovt, og sætter humor, godt humør og latter højt.

Medindflydelse

Dialog er et vigtigt begreb i arbejdslivet på Vorgod Ældrecenter. Hver enkelt medarbejder er medansvarlig for et fælles positivt arbejdsmiljø, hvor åbenhed og engagement også honoreres med stor medindflydelse på eget arbejdsområde.