Bruger- og Pårørenderåd

Rådets opgave er, at repræsentere beboernes interesse.
Rådet skal fungere som et forum for dialog mellem beboerne, de pårørende og kommunen om tilrettelæggelse af hverdagen for beboerne.
Bruger-/Pårørenderåder består af beboerrepræsentanter fra plejeboligerne og ældreboligerne og pårørenderepræsentanter, samt 1 repræsentant fra Ældrerådet, 1 repræsentant fra personalet og Enhedslederen.