Aktiviteter

Der er dagligt mulighed for at deltage i husets aktiviteter sammen med frivillige hjælpere.
Vi starter hver dag kl. 9.30 med morgensang og andagt (dog ikke i weekender og på helligdage).

Efter formiddagskaffen starter forskellige aktiviteter, eksempelvis: sang, gymnastik, spil, erindringsaktiviteter eller årstidsbestemte aktiviteter.

Gudstjeneste

Hver 14. dag afholdes der formiddagsgudstjeneste i aktivitetsrummet.